CIEĽ PROJEKTU

Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou v Košiciach

Špecifické ciele projektu:

  1. Budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja pre oblasť: Nové technológie pre prípravu nanoštruktúrnych materiálov
  2. Budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja pre oblasť: Charakterizácia štruktúry, chemického zloženia a povrchových vlastností nanoštruktúrnych materiálov
  3. Budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja pre oblasť: Skúšanie mechanických vlastností materiálov na makro, mikro a nano úrovni
  4. Budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja pre oblasť: Charakteriázia fyzikálných a chemických vlastností nanoštruktúrnych materiálov