Prijímateľ

Ústav materiálového výskumu SAV

Partneri

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Ústav geotechniky SAV
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach

Realizácia projektu

máj 2010 - apríl 2013

Miesto realizácie projektu


Watsonova 47, Košice

Watsonova 45, Košice

Park Angelinum 9, Košice

Moyzesova 11, Košice